Važno obavještenje

Svjedoci smo godinama da je porastom prometa nekretnina porastao i broj pojedinaca koji se predstavljaju kao agenti za nekretnine a koji na razne načine, putem raznih platformi za oglašavanje i društvenih mreža, putem elektronskih i printanih medija ili postavljanjem štampanih oglasa na raznim javnim mjestima, oglašavaju prodaju i zakup nekretnina, naplaćujući svoje usluge posredovanja u velikim iznosima od klijenata bez bilo kakve odgovornosti za svoj rad i bez izdavanja fiskalnih računa za svoje usluge, a sve s ciljem brze i velike zarade. Time se direktno nanosila šteta u finansijskom smislu prodavcima, kupcima, zakupodavcima, zakupoprimcima, kao i agencijama koje obavljaju svoj posao profesionalno i u skladu sa pravilima struke.

Dana 01.10.2021. godine u Federaciji BiH na snagu je stupio Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (Službene novine FBiH broj 75/21) kojim se uređuju posebni uvjeti koji moraju biti ispunjeni za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, te je ta djelatnost prvi put u Federaciji postala zakonski uređena.

Shodno predmetnom Zakonu, posredovanjem u prometu nekretnina može se baviti isključivo Posrednik koji je upisan u Registar posrednika kod Federalnog ministarstva trgovine.

Registar posrednika je javan i sva zainteresirana lica mogu vršiti uvid u podatke koji se vode u Registru i koji će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva. Ministartsvo također može na zahtjev zainteresiranih lica izdati Izvod iz Registra posrednika.

U Registar posrednika se može upisati jedino privredno društvo registrirano za obavljanje djelatnosti posredovanja na osnovu upisa u Registar poslovnih subjekata u nadležnom općinskom sudu i fizičko lice/obrtnik registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja na osnovu rješenja nadležnog općinskog odnosno gradskog organa uprave, a koje ispunjava uvjete propisane predmetnim Zakonom.

Između ostalih uvjeta za upis u Registar posrednika, ovim Zakonom je propisano i da Posrednik za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina mora imati najmanje jedno zaposleno na puno radno vrijeme, stručno osposobljeno lice – Agent posredovanja u prometu nekretnina koje svoju stručnost i osposobljenost dokazuje sa položenim stručnim ispitom koji provodi Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, a koje je upisano u Imenik agenata.

Važno je istaći da je ovim zakonom Posrednik u obavezi zaključiti Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sa nalogodavcem u pisanoj formi sa propisanim sadržajem, i da je zabranjeno oglašavanje prodaje/zakupa nekretnina bez Ugovora o posredovanju. Samo pod uslovom zaključenog Ugovora o posredovanju klijenti nalogodavci imaju obavezu plaćanja posredničke naknade.

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina predviđa kazne za one koji ga ne poštuju, a one se kreću u rasponu od 1.000 do 30.000 KM u zavisnosti da li je Zakon prekršilo fizičko ili pravno lice. Zakonom je propisana kazna u rasponu od 2.000 do 10.000 KM za nelegalan rad pojedinaca koji uz naknadu posreduju u prometu nekretnina.

Upravni nadzor nad provođenjem Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona vrši Federalno ministarstvo trgovine. Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove putem Federalne tržišne inspekcije i kantonalni organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora putem kantonalne tržišne inspekcije.

“Luxuri&Partneri” VL. Elmedine Ciriković, Blažujski drum 2, 71000 Sarajevo je ispunilo svoju zakonsku obavezu i na osnovu Rješenja broj 05-04-8-UT/22 donesenog od strane nadležnog Federalnog ministarstva trgovine dana 03.03.2023. godine, ispunilo uvjete za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina propisane Zakonom, te je upisano u Registar posrednika pod brojem 35/2023.